Horácké muzeum - výstava - Harusák

Horácké muzeum - výstava

Artefakty Horáckého muzea na stole současných výtvarníků

14. září - 26. listopadu 2017 
Výstava Horácko 9:9. Výtvarníci, kteří žijí a tvoří po okolních kopcích, se nechali inspirovat ve sbírkách muzea nebo vybrali díla, která v sobě inspiraci horáckou lidovou kulturou nesou. To vše v konfrontaci či spíše v dialogu s předměty z depozitáře.

Devět umělců – malíři, řezbář, restaurátor, grafik, sochař a keramička – umění Martina a Hany Jelínkových z Krásného, Jitky Chrištofové a Štěpána Vrbického z Roženeckých Pasek, Jiřího Plieštika z Písečného, Jiřího Štourače z Bystrého, Miloše Slámy toho času ze Křoví, Jana Svbobody z Radňovic, Petry Cisárové z Nového Města .. a k tomu krásné staré věci z muzejních sbírek.

Součástí výstavy bude výtvarná dílna s tiskařským lisem Miloše Slámy.

Pořadatel

Horácké muzeum
Mgr. Alice Hradilová
566598762
alice.hradilova@nmnm.cz
http://hm.nmnm.cz

Horácké muzeum výstava 9:9


<< Zpět