Harusák umělecký - Harusák

Harusák umělecký

Hlavním námětem umělecké tvorby v souvislosti s Harusovým kopcem byla v meziválečném období bezesporu turistická chata na vrcholu. Helena Zelená Křížová píše ve své knize Kopec jménem Harusák: "Turistická chata na kopci Harusáku se stala synonymem lyžařského Novoměstska. Byla nesčíslněkrát fotografována i malována. Motiv zasněžené lyžařské ubytovny si dokonce vybral malíř Karel Němec na diplomy, kterými byli Sportovním klubem odměňováni vítězové lyžařských závodů. Maloval ji také pohledecký rodák Josef Jambor. A mnozí další."

 

Chata na Harusáku v podání K. Němce a J. Jambora - převzato z knihy Kopec jménem Harusák

Chata na Harusáku v podání K. Němce a J. Jambora - převzato z knihy Kopec jménem Harusák

 

Krásné přírodní scenérie Harusáku a jeho okolí inspirovaly výtvarníky i později.

Pohled na Radňovice z Harusáku. Olej, Padalík 1972


Pohled na Radňovice z Harusáku. Olej, Padalík 1972